Idag kan man läsa i DN om att det fortfarande är 13 landsting som fortsätter att skuldsätta barn. Debatten kring det här har ju pågått ett tag och jag kan inte fatta hur man tänker. Ska en artonåring, som kanske är utan egen försörjning, krävas på skulder som föräldrarna inte betalat? Det är fullkomligt barockt!

Jag jobbade förut på Payex, före detta Faktab Finans, och vi skötte kraven när det gällde sjukvård för Gotlands Kommun. Fakturor och påminnelser gick iväg i barnens namn, men så fort ett krav inte blev betalt i tid och var aktullet för inkassokrav, skrevs det om till målsman, som sedan var den som krävdes. Blev kravet inte betalat efter en vända vid Kronofogden, lades det in på långtidsbevakningen, men hela tiden i målmans namn. Det var aldrig tal om att barnen skulle krävas när de blev myndiga.

De här landstingen, som skuldsätter barn, hävdar att de bara följer lagstiftningen och det har de kanske gjort, men andra landsting har tolkat lagen helt annorlunda och anser att det är självklart att det är vårdnadshavaren som ska stå som gäldenär.

Man får verkligen hoppas att samtliga landsting omgående ansluter sig till den tolkningen.