Vägverket flaggar för att det kommer att skyltas om på Gotlands vägar i november. Man anser att standarden på vägarna är för dålig för att det ska gå att köra 90 km/tim. I dagens Gotlands Allehanda har Mats Linder en ledare om det här. Läs gärna den, den är riktigt fyndig!

Vad säger ni fastlänningar, som varit här på Gotland. Går det inte att köra 90 km/tim på de stora vägarna? Kommer ni att ha tålamod att ligga och masa i 70-80 och kommer gotlänningarna att rätta sig efter de nya hastighetsgränserna. På de vägar som idag är 90-skyltade kommer det att bli 80 eller 70 km/tim och där det är 50 km/tim kommer hastigheten att ändras till 40.

Jag minns inte vilket år det var, men det var någon gång när det var kris och det skulle sparas energi, då fick vi bara köra 70 km/tim och det var inte helt lätt. All uppmärksamhet gick åt till att sitta och titta på hastighetmätaren.

Jag läste också häromdagen att Gotlands sämsta väg ligger här i Fröjel, från Fröjel kyrka och söderut, så vi lever farligt här minsann! Sen kan man ju undra över varför Vägverket inte ser till att åtgärda de farliga vägavsnitten och förbättra vägarna så att det går att köra åtminstone 90 km/tim.

Maken och jag har dock lite skilda åsikter när det gäller bilkörning och hastighet. Jag ser bilkörningen som ett sätt att ta sig från punt X till punkt Y och det ska gå så snabbt som möjligt. Han kan få bilresan mellan Klintehamn och Fröjel att framstå som en utflykt, där det går ut på att man ska hinna se så mycket som möjligt, vilket då också innebär att man måste köra extremt långsamt. Det här ger upphov till diskussioner….