Gotlands Kommun har varslat 145 personer inom skola, fritis och barnomsorg och det är något som oroar många här på ön. Idag hade man sammankallat till en demonstration mot de här nedskärningarna och uppslutningen blev verkligen över förväntan. Man hade väntat sig att en 500-600 personer skulle ställa upp, men den kom 1 350. Det visar verkligen hur allvarligt man ser på den här frågan.

Det är bistra tider och även kommunen måste spara, men det måste gå att göra på något annat sätt än att skära ner på omsorgen vare sig det gäller barn, gamla eller sjuka. De svaga grupperna i samhället får inte drabbas! Och framför allt inte barnen, de är ju vår framtid!